Ashab-ı Gençlik Derneği

ashabigenclik_com-800x500ASHABI GENÇLİK DERNEĞİ
Toplumda sosyal dayanışmayı sağlamak için olağan ve olağan üstü (savaş, terör, afet, yangın)  durumlarda ihtiyaç sahiplerine; din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, kültür ve Meseb ayrımı yapılmaksızın mağdur yada muhtaç olduğu tespit edilen bireylere, ailelere, topluluklara, cemiyetlere, ülkelere ihtiyaç duyulan şeyin  zaruretini de dikkate almak suretiyle maddi(Ayni yada Nakdi) veya manevi anlamda her türlü yardımda bulunmak, yardımda bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü maddi manevi yardımda bulunmak.


Tel : 532 527 53 23
Email : [email protected]
Website:ashabigenclik.com
Adres : Şükraniye Mah. Güneş Sk. No:2 Yıldırım Bursa